Stratejik PlanlamaStratejik Planlama, değişen yeni trendleriyle birlikte günümüz modern yönetim anlayışının ayrılmaz bir parçasıdır. RED, gayrimenkul geliştirme kararınız öncesinde, projeleri Stratejik Planlama yaklaşımı ile değerlendirmekgünümüz ekonomik koşulları ve rekabet ortamında öne çıkmanızı sağlar.

Projenizin ticari başarısını en fazla etkileme fırsatı bulduğumuz aşama, “Stratejik Planlama” aşamasıdır. Bu aşamada gayrimenkul pazarındaki arz talep dengelerini temel alarak;

  • Konum ve Pazarı inceler,
  • En Uygun ve En Verimli Kullanım analizine bağlı yatırım planı ve maliyet tahminlerini yapar,
  • Pazarlama stratejilerine bağlı gelir analizlerini yapar,
  • Fizibilite etütleri ve finansal modellemeleri hazırlar,
  • Değer ve geri dönüş hesapları ile proje kararınızın ve projenizin ticari başarısını güvence altına alır,
  • Özgün ihtiyaçlarınıza göre proje tanımınıve proje karmasını geliştirir,
  • Kavramsal tasarımın ilk ipuçlarını verir, sürecinizi yönetir ve raporlarız.

Bu hizmet kapsamında hedefimiz, projenizin katma değerini tasarım öncesinde, daha fikir hazırlığı döneminde arttırmaktır.