İzmir Büyük Efes Oteli T.C. Emekli Sandığı’nın Türkiye’nin gelişen ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere 50’li yıllarda kamu yatırımı yaparak sahip olduğu döneminin en lüks ve ünlü otellerinden birisidir. İnşaatı ve işletmesi ise, yine bir kamu şirketi olan Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. tarafından yürütülmektedir. 2005 yılına gelindiğinde tesisler artık 50 yaşındadır ve Türkiye’de özelleştirme rüzgarları esmektedir. Gayrimenkul ve inşaat sektörüne yeni giriş yapan sanayici iki grup, Tahincioğlu ve Vargı Holding, bir konsorsiyum kurarak otelin mülkiyetini 120 milyon USD karşılığında Emekli Sandığı’ndan satın alırlar. Bu süreçte Proje Yönetim A.Ş.’nin bir departmanı olarak görev yapan RED Gayrimenkul Geliştirme ekibi Konsorsiyumun özelleştirme danışmanı olarak, teknik inceleme, gayrimenkul değerleme, fizibilite etüdü, stratejik planlama, mimar ve işletmeci seçim süreçlerinde aktif rol alır.

Konsorsiyum işe bir yatırım ve işletme şirketi kurmakla başlar ve RED uzmanları bundan sonraki çalışmaları ile gerçek anlamda geliştirici kimliğine bürünür. Projenin mimar, mühendis ve diğer danışmanlarına liderlik yapar. Mevcut otel yapısının mimari nitelikleri nedeniyle yıkılarak günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden inşa edilmesinin önü tıkanınca, depreme karşı güçlendirme ve renovasyona gitme kararı alınır. İşletmeci olarak seçilen uluslararası Swissotel şirketi uzmanları ve mimari grup ile Swissotel standartlarının mevcut yapıya nasıl uyarlanacağı tartışılır. Otelin verimsiz olarak çalışan Kongre Merkezinin, bir tasarım değişikliği ve renovasyon ile nasıl daha verimli hale getirileceği hesaplanır. Alanın bir bölümünün otelin ünü yurtdışına yayılmış iç bahçeyle bütünleştirilerek olağanüstü bir SPA Merkezi yapma planları yapılır. İç Bahçedeki egzotik ağaç ve bitkilerin güçlendirme ve inşaat süreçlerinden olumsuz etkilenmeden korunması için gerekli önlemler alınır. Yöre halkı ve sivil toplum örgütlerinin projeye gösterdiği hassasiyet dikkate alınarak ciddi iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetleri planlanır. Tasarımında iki farklı mimarlık şirketinin rol aldığı projenin koordinasyonu sağlanır. Konsorsiyum Ortaklarından Tahincioğlu Grubunun inşaat şirketi Nida ile stratejik ortaklık yapılarak şantiye organizasyonu kurulur. İnşaatın planlanması, yıkım-söküm, güçlendirme, mekanik, elektrik, asansör, cephe, yalıtım vb. işlerin ihale süreçleri RED iştiraki PY Uluslararası tarafından gerçekleştirilir.

Swissotel Grand Efes, Vargı Holding mülkiyetinde bugün artık 400 yatak odası, unutulmaz düğünlere ev sahipliği yapan egzotik iç bahçesi, birbirinden keyifli restoranları,ünlü seramik sanat sanatçılarının eserleriyle süslü lobi ve koridorları, sanatçıların vazgeçemediği balık formundaki meşhur açık havuzu, SPA’sı ve her haftası dolu Kongre Merkezi ile İzmir’in en önemli destinasyonu haline gelmiş başarılı bir işletmedir.

RED tüm bu süreçte, projenin yatırımcı ve geliştiricilerine sağladığı destekten ve projeye kattığı değerden gurur duymaktadır.